Antolakuntzaren egitura

Bizkaiko Arte Grafikoen Elkartearen gobernua hurrengoen kargura egongo da:

Batzar Nagusia Erakundearen organo gorena da, eta Elkartean eskubide osoko kide diren enpresetako ordezkariek osatzen dute.

Presidentea Batzar Nagusiak hautatuko pertsona da, ekitaldi publiko nahiz pribatuetan erakundea ordezka dezan. Are gehiago, Batzar Nagusiaren, Zuzendaritza Batzordearen eta Batzorde Betearazlearen presidentea ere bada.

Zuzendaritza Batzordea Elkartea kudeatzeaz eta administratzeaz arduratzen den organoa da, eta presidenteak, presidenteordeak, diruzainak, idazkariak eta hamar kidek osatze dute.

Batzorde Betearazlea Elkartearen beraren funtzionamendua eraginkorragoa eta malguagoa egiteko ardura duen organoa da. Presidenteak, presidenteordeak, idazkariak eta diruzainak, eta Zuzendaritza Batzordeko bi kidek osatzen dute.

Idazkaritza Nagusia Elkartearen ohiko jarduerari buruzko gaietan eskumena duen pertsona da, eta, xede horretarako, Batzorde Nagusiaren, Zuzendaritza Batzordearen eta Batzorde Betearazlearen izenean, Elkarteari eta lanbide grafikoari oro har interesatzen zaizkien ekintzak gauzatzen ditu.

Kale nagusia 50. 5. solairua. 48011 Bilbao • Telf: 94 400 28 00 • Faxa: 94 400 28 51 • graficas@cebek.es